Русско-латинский словарь

Lexicon russico-latinum

Neapoli Inferiori (Nizhny Novgorod), Russia

Anno MM (die 7o Novembris 2000)

Auctore Michaële Petri filii Poliachev

 

Retro ad paginam principalem (Back to home page)  Next>

 

А

А  at conj.; ast; autem conj.; vero; sed conj.; òЭто растение было найдено в Сибири, а где именно – неизвестно. Planta haec in Sibiria inventa est, locus vero exactus ignotus. òМой друг богат, а я беден. Meus amicus dives est, ego pauper. òСпартанцы заключили мир на 50 лет, а сохраняли его только 6. Lacedaemonii pacem in annos quinquaginta fecerunt, quam non nisi sex annos servaverunt. òТы богат, а я нет. Tu es dives, non item ego. òа если sin vero, sin autem; òа именно nempe adv.; scilicet adv.; nam; utpote; òа не nec conj.; neque conj.; отличается листьями плоскими, а не сложенными differt foliis planis nec(neque) complicatis. òа также atque conj.; nec non conj.; ut etiam conj.; алфавитный указатель названий видов, а также синонимов растений, упомянутых в этом томе index alphabeticus nominum specierum atque synonymorum plantarum in tomo hoc commemoratorum. òпо опушкам лесов, а также по лугам ad margines silvarum nec non in pratis; òотличается листьями более мелкими, а также пурпурными плодами differt foliis minoribus ut etiam fructibus purpureis.

А !  interj. Ah! Ha! Hem! òА, брат, получил! Ecce, amice, circumventus (circumscriptus) es! òА, Дамеас, я вас (тебя) не видел (не заметил)! Hem, Damea, haud aspexeram te! òА, кстати, тебя-то я и искал! Hem, opportune, te ipsum quaesivi! òА, теперь-то я понимаю! Vah, nunc demum intelligo!

Абажур luminis, lampadis umbraculum;

Аббат  abbas, abbatis, m

Аббатство  abbatia,ae,f; coenobium,ii,n; monasterium; munus Abbatis; sedes (aedes) Abbatis; concessum Abbati beneficium.

Аббревиатура  abbreviatura, ae, f contractio, compendium, siglum, nota compendiaria;

Абзац  paragraphus nova; intervallum;

Абитуриент abituriens;

Абонемент *subscriptio; subnotatio;

Абонент *subscriptor; subnotator;

Аборигенный  aborigineus, a, um, adj.;

Аборигены  aborigines, um, m.

Аборт abortus (artificialis); abactus venter; ò(с)делать аборт partum abigere;

Абрикос  prunum armeniacum; armeniacum; armenium;

Абрикосово-желтый  armeniacus, a, um, adj.

Абсолютно  absolute

Абсолютный  absolutus, a, um, adj.lабсолютная высота  altitudo absoluta.

Абсорбент  absorbens, entis, m.

Абсорбировать  absorbeo, bui(psi), (ptum), ere verb.

Абсорбция  absorptio, onis, f

Абстрактный abstractus;

Абсурд  absurdum, i, n;

Абсурдный  absurdus, a, um, adj. lЭкологические условия в буковых лесах и в дюнах настолько различны, что мне кажется абсурдным, чтобы один и тот же вид мог произрастать в тех и других условиях. Conditiones oecologicae in fagetis et in dunis ita sunt diversae, ut absurdum mihi videatur, ut eadem species in utraque conditione vivere possit.

Авангард  primum agmen; acies prima; praecursores, antecursores;

Аванс promutuum; *praesolutio;

Авантюра casus; periculum; res mira;

Авария  damnum,i,n; jactura,ae,f; *avaria;

Авгур augur; авгурский auguralis òавгурский жезл lituus;

Август  Augustus, i, m. lцветет в конце августа floret ad finem Augusti.

Августовский  Augustus, a, um, adj. Augustalis;

Авианосец navis aëroplanorum vectrix, aëroplanigera;

Авиация *aviatio; авиационный *aviaticus; volaticus;

Авось  forte, fortasse, forsitan;

Авоська reticulum;

Австралия Australia;

Австрия Austria;

Австриец, австрийский  Austriacus,i,m (Austriacus,a,um) 

Автобиографический  autobiographicus, a, um, adj.: А-ие заметки notae autobiographicae

Автобиография  autobiographia, ae, f; suae ipsius descriptio vitae; curriculum vitae;

Автобус *autocarrus, carrus; laophor(e)ium; autoraeda longa; coenautocinētum; omnivectorium (autocinetum), 

Автограф  autographum, i, n: образец с а-ом Крашенинникова specimen autographo cl. Krascheninnikovii donatum

Автомат automaton,i,n; automatum; automata, opera automataria,pl;

Автоматический automaticus;

Автомобиль autovehiculum; autocinetum; automobilis; autoraeda; currus;

Автономия autonomia;

Автономный  autonomus, a, um, adj.: lавтономная область regio autonoma; lавтономная республика respublica autonoma.;

Автопилот automatarium instrumentum directorium;

Автор  auctor, oris, m: scriptor,oris,m; compositor; lот автора donum auctoris; lс посвящением от автора dedicatum ab auctore; lуказатель статей, расположенных по авторам index commentationum secundum auctores dispositarum; lцитированные авторы auctores citati;

Автореферат  autoepitome, es, f: lавтореферат диссертации autoepitome dissertationis;

Авторитет  auctoritas, atis, f; majestas;

Автостоянка area stativa, statio autocinetorum / vehiculorum;

Автострада  autocinetodromus, i, m. (via) strata principalis (autocinetica);

Ага! Ehem!

Ага  praefectus,i,m; (dux summus militum praetorianorum apud Turcas)

Агарянин  Saracenus, Turca (Turcus), Arabs; Mahomedanus (Mahomettanus);

Агат  achates,ae,m;

Агент  agens,entis, m; procurator,oris,m; curator; gestor; lагент по обмену недвижимостью excambiator;

Агентура agentura; agentes (in rebus);

Агитатор concitator; agitator; агитация agitatio; агитировать suscitare; agitare;

Агломерат  agglomeratum, i, n

Агнец  agnus,i,m; lАгнец Божий Agnus Dei, hostia, panis eucharisticus;

Агностик agnosticus;

Агностицизм agnosticismus; agnostica doctrina; mentis habitus agnosticus;

Агония agonia;

Аграрный  agrarius,a, um, adj. ruralis;

Агрегат  aggregatum,i,n.

Агрессивный aggressivus;

Агрессия aggressio; impetus; ivasio;

Агрессор aggressor; invasor;

Агроном  agricultor,oris,m; agronomus,i,m. агрономия agronomia; ars agricultoria;

Агрономический  agricultorius,a,um; agronomicus,a,um: а. факультет facultas agricultoria (agronomica).

Ад hades; tartarus; tartara,orum,n; gehenna; regnum inferorum; sedes damnatorum \ improborum (post mortem); Avernus; loca Averna;  Orcus; Styx; Erebus; òв ад sub terras; òбыть низверженным в ад ad sedem damnatorum detrudi; òспуститься в ад ad inferos descendere; òврата ада Orci ostium;

Адажио (lente, placide); cantus lentus, lente incedens, placidus; modus sedatior;

Адаптация accomodatio (biologica); adaptatio; socialis exaequatio; scaenicae actionis aptatio; televisIfica libri (ludi) aptatio;

Адский  1.infernus; tartareus; stygius; lадский пёс canis inferorum, Cerberus; lадское мучение cruciatus apud inferos; 2. Tartareus; summus; intolerabilis; intolerandus;terribilis; horrendus; furialis; nefandus; lадская жизнь vita tartarea, vita omnium miserrima; lадская боль dolor acerbissimus, atrocissimus; lадская головня (злой человек) dignus poena inferna; lадская злоба malitia nefanda;

Адамово яблоко  pomum Adami, glans juguli;

Адаптация  adaptatio,onis,f

Адвокат  patronus; forensis; causarum actor; causae patronus; defensor; advocatus; causidicus; legulejus; orator; formularum cantor (плохой); praevaricator; quadruplator; morator; rabula (forensis); lу адвоката много дел multae causae confluunt ad aliquem; lбыть адвокатом: causas agere\ actitare\ defendere\ defensitare\ dicere\ orare; versari in foro; lбыть адвокатом у кого-либо (чьим-либо): causam alicujus agere; causam pro aliquo dicere; lвзять кого-л. адвокатом: causam ad aliquem deferre; invocare aliquem ad causam defendendam; sibi aliquem patronum causae adoptare; lплата адвокату: causidici merces, honorarium; lуловки адвокатов: causidicorum fallacia, artes, strophae.

Адекватный  adaequatus,a,um.

Административный  administrativus,a,um: lадминистративное деление divisio administrativa. òадминистративный округ praefectura; tribus (f);

Администратор curagendarius;

Администрация  administratio,onis,f  lадминистрация президента *Consistorium Praesidentis (s. Praesidis);

Адмирал  praetor navalis; praefectus classis; navarchus; *admiralis; lсделать адмиралом: classi aliquem praeficere; praefecturam classis alicui dare;

Адмиралтейство summus rei navalis senatus; rei maritimae praepositi; admiralitas;

Адмиральский корабль navis praetoria; lадмиральский флаг navis praetoriae signum, vexillum;

Адрес  1.inscriptio,onis,f (cursualis): lпочтовый адрес inscriptio nominis ac domicilii; index; lнаписать адрес на письме: epistolam alicui (alicujus nomine) inscribere; òадрес электронной почты inscriptio electronica / tabellaria / cursualis; domicilium;

2. (письменное поздравление) gratulatio per litteras.

Адъютант  optio; adjutor castrensis;

Ажурный  collucatus,a,um.

Азарт (в игре) lucrandi perdendive temeritas; cupiditas; libido; impetus;

Азбест  asbestus; amiantus;

Азбестовый  asbesticus;

Азбука  alphabetum Rossicum; lучить азбуке (prima) elementa tradere

Азиат  Asianus;

Азиатский Asiaticus; Asianus;

Азия  Asia;

Азот  nitrogenium,ii,n (N); азотистый  nitrosus; азотный nitricus;

Аист  ciconia;

Айва  Pirus Cydonia;

Айсберг mons glacialis;

Академик  Academicus,i,m.

Академический  academicus,a,um: òа-ое издание editio academica.

Академия  Academia,ae,f; lАкадемия наук СССР Academia Scientiarum URSS; lЛесотехническая Академия Academia Silvatico-technica.

Акация  acacia;

Акваланг apparatus (sub)aquaticus;

Аквамариновый  aquamarinus,a,um.

Акварель *pictura aquaria; aquarellum;

Аквариум  aquarium,ii,n.

Акведук  aquaeductus,us,m.

Акклиматизация  acclimatisatio,onis,f.

Акклиматизированный  acclimatisatus,a,um.

Акклиматизировать  acclimatiso,avi,atum,are.

Аккорд concentus sonorum;

Аккредитованный посол legatus publica auctoritate missus;

Аккумулятор *accumulatorium; *accumulatrum;

Аккуратно  accurate; diligenter.

Аккуратность  diligentia; cura accuratio;

Аккуратный  accuratus,a,um; diligens,entis; exactus; mundus;

Аксиома axioma, atis, n; profatum;

Акт 1. Actus; 2. Sollemne; lакты acta, libelli; tabulae; lакт согласно требованиям закона actus ex lege habitus; lполовой акт usus (furtivus); coitus; officium;

Актёр  actor scenicus; artifex scenicus; actor; histrio; comoedus; tragoedus; ludio; thymelicus; lтруппа актёров grex scenicorum;

Активно  active;

Активность  activitas,atis,f;

Активный  activus,a,um; actuosus; validus (medicamenta); agilis; industrius; operosus; occupatus; laborans; laboriosus; alacer cris e; impiger gra grum òактивные долги nomina exigenda, quae alicui sunt in nominibus; pecuniae creditae; òактивный залог activum (genus);

Актриса  (artifex) scenica; actrix; ludia;

Актуализация effectio; factitio; creatio; patratio; effectus us; exsecutio; consummatio; actualizatio; realizatio;

Актуальный  actualis,e; realis; verus;

Акула  Squalus carcharias; squalus; pistris; pisrix;

Акустический acusticus;

Акушер obstetricus; obstetricans; акушерка obstetrix;

Акцент  accentus; vocis sonus; tenor; vox (rustica); tonus; pronuntiatio extranea/insolita, peregrina insolentia;

Акцептовать  agnoscere;

Акциденции  reditus incerti, extraordinarii;

Акционер  qui pecuniam confert ad societatem; socius;

Акция  tessera; syngrapha; sors; actio; òторговля а-ми negotium tesserarum vendendarum; òзаниматься продажей а-ий negotiari (ex) tesseris vendendis;

Албанец  Albanus; албанка Albana; Албания Albania;

Алгебра  Algebra; алгебраический algebraicus;

Алебарда  bipennis;

Алебастр  alabastrum,i,n

Аленький  rubellus, roseus;

Алеть  rubescere; rubefieri; rubicundum colorem trahere;

Алименты alimenta, orum, n;

Алкалоид  alcaloidum,i,n

Алкать esurire (aliquid, alicujus rei);

Алкоголь  alcohol,is,n

Алкогольный  alcoholicus,a,um;

Аллегорический  allegoricus, per allegoriam dictus;

Аллегория  allegoria, translatio, immutata oratio; parabola;

Аллегро  cantus \ modus incitatior;

Аллея  ambulacrum,i,n; ambulatio,onis,f; deambulatio; deambulacrum; platea; interordinium;

Аллилуйя (h)alleluja;

Алмаз adamas, antis, m;

Алмазный  adamanteus,a,um; adamantinus,a,um; òа-ый перстень annulus adamante (adamantibus) exornatus;

Алтарь ara; altare; òвозжигать огонь на алтарях succendere aras;

Алфавит  alphabetum,i,n; abecedarium;

Алфавитный  alphabeticus,a,um; а. указатель index alphabeticus; в а-ом порядке ordine alphabetico;

Алхимик  alchymista, alchemista; алхимический alchemicus; алхимия alchemia;

Алчно cupienter; avide; avare; avariter;

Алчность  fames; ardor; desiderium; cupiditas; (inexpleta) auri fames; inexplebilis, insatiabilis bonorum, divitiarum cupiditas; avaritia (magistratuum); aviditas; lалчность есть преступное желание чужого avaritia est injuriosa appetitio alienorum; òимя этой болезниалчность ei morbo nomen est avaritia;

Алчный avarus; avidus; rapax (domina); insatiabilis;

Алый  coccineus,a,um; purpureus,a,um; puniceus;

Альбом  album,i,n; volumen album; òальбом автографов autographa collecta;

Альков  zotheca, secretum cubiculi;

Альпийский  alpinus,a,um; а. луг pratum alpinum; а-ое растение planta alpina; в а-ом поясе in regione alpina; на а-их пастбищах in pascuis alpinis; а-ие растения plantae alpicolae (alpigenae);

Альпинарий  alpinarium, ii n.

Альпинист *alpinista; rupium ascensor;

Альпы Alpes,ium f; в ~ах in alpinis,

Альт altera vox ab acuta; secundae vocis cantor;

Альтернатива  alternatio,onis,f; optio;

Альтернативный   alternativus, а,um;а-ое название nomen alternativum; ~- синоним synonymum alternativum.

Альтруизм altruismus;

Альтруист altruista;

Алюминий aluminium (Al);

Амазонки Amazones, um, f;

Амальтея ж. amalthaea, ae ,f.lдвучленная a. dimera; l~ одно­членная a. monomera.

Амбар  horreum,i,n; apotheca; receptaculum; granarium; farrarium;

Амбра  ambarum;

Амбразура  fenestra ad tormenta mittenda; lна стене не было а-р non pinnae fastigium muri distinxerant;

Амброзия  ambrosia, cibus deorum;

Амбулатория ambulatorium;

Америка  America; американец, американка Americanus, Americana; òСединённые Штаты Америки Foederatae Americae Septentrionalis Civitates;

Аметист  amethystus; аметистовый amethystinus;

Аминокислота ж. acidum aminicum;

Аминь amen;

Аммиак ammonium;

Аммуниция  apparatus bellicus;

Амнистия  amnestia; rerum praeteritarum (anteactarum) oblivio; oblivionis lex (decretum); venia praeteritorum; impunitas; fides publica; установить а-ю omnium factorum dictorumque veniam et oblivionem sancire;

Амплитуда   amplitudo,inis,f . : ~ изменчивости вида а. mutabilitatis speciei.

Ампуловидный   ampullaceus,a,um;

Ампутация amputatio;

Ампутировать amputare;

Амулет crepundia (pl); amuletum;

Амфибия  amphibion; amphibium; bestia anceps;

Амфитеатр  amphitheatrum; theatrum (structum utrimque);

Амфора amphora;

Анабиотический anabioticus, a, um,adj.

Анаболизм м. anabolismus, i m.

Анаграмма ж. anagramma, atis,n

Анализ м; analysis, is f. lанализ флоры центрального Кавказа a. florae Caucasi Centralis; lвесовой, качественный, количественный, элементарный, объёмный анализ analysis ponderalis, qualitativa, quantitativa, elementaris, volumetrica; lразные способы анализа varii modi analyseos;

Анализировать analysim facere, explico, avi, atum, are; eхplico, ui, itum, ere; exponere;; resolvere; analyzare; inquirere per partes; prima elementa explorare; perinvestigare;

Аналитический analyticus, а, um; resolutorius; exponibilis; ò a- ключ clavis analytica.

Аналог м. analogus, i, m.

Аналогичн||ый analogicus, a, um adj.;analogus, a, um adj proportionalis; consentaneus.: lаналогичные органы organa analogica; lаналогичная форма най­дена в Швейцарии forma analo­gica in  Helvetia  inventa est; lрастение, являющееся аналогом (букв. аналогичное) иранского вида planta speciei iranicae analoga.

Аналоги||я ж. analogia, ae,f. similitudo; par ratio; proportio; lпo аналогии с ... ex analogia ad . . .; a simili; lпровести аналогию analogiam adducere. òпридать зримой аналогии отвлечённый смысл similitudinem ab oculis ad animum transferre;

Ананас  nux pinea Indica; bromelia; bromeliae fructus;

Ананасовый bromeliae;

Анапест  anapaestus;

Анархист eversor; rerum omnium turbator; anarchicus; *anarchista; Анархия  anarchia; nullum cerum imperium; vaga licentia; effrenata multitudinis licentia; dissoluta multorum potestas; анархический legitimo imperio destitutus; sine legitimo imperio;

Анатом  anatomus; corporis sector; anatomiae peritus;

Анатомирование sectio cadaveris;

Анатомический anatomicus, a,um adj.lанатомический срез sectio anatomica; lс анатомической точки зрения anatomice .                        

Анатомия ж. anatomia, ae,f.

Анахорет anachōrēta;

Анахронизм  anachronismus; peccatum in temporis ratione; temporis error; error chronologicus; quod a ratione temporis alienum est; òсделать анахронизм a vera temporis ratione aberrare; non servare ordinem temporum;

Анафема  anathema; exsecratio; piaculum; excommunicatio; òпредать анафеме exsecrari; excommunicare;

Ангел  angelus; òангел-хранитель genius tutelaris; (eu)daemon; òдень ангела dies onomasticus (nominalis);

Ангельский  angelicus;

Ангина angina;

Английский  anglicus. a, um ; Britannicus; òпо-а-и anglice adv.Англия Anglia; Britannia;

Англицизм  anglicismus; locutio anglica;

Андезит  andesitum, i n.

Андезитовый  andesiticus,a, um adj.:на ~ых скалах in saxis (rupibus) andesiticis.

Анекдот jocus; anecdotum; narratiuncula (jocosa); facetia;

Анестезия anaesthesia; анестезиолог anaesthesiologus;

Анизогамия  anisogamia,ae,f

Анис  anisum;

Анисовый  aniseus,a,um; а. запах odor aniseus; а-ое масло oleum anisi; а-ая водка sicera aniso condita;

Анкета *quaestionarium; folium interrogatorium;

Анналы  annales,ium,m;

Аннексия annexio; occupatio;

Аннотация  annotatio,onis,f;

Аннотированный  annotatus,a,um; а. обзор conspectus annotatus;

Аннулировать revocare; cancellare; cassare (lex cassata); annihilare; annullare;

Аномалия  anomalia,ae,f; malformatio; abnormitas; inaequabilitas;

Аномальный  anomalus,a,um;

Анонимный  anonymus,a,um; - ые сочинения opera anonyma;

Анормальный  abnormis,e; …с первого взгляда кажется анормальным primo aspectu abnorme videtur.

Ансамбль grex musicorum; grex symphoniacus;

Антагонизм  antagonismus,i,m; aemulatio; contentio; repugnantia;

Антагонист  antagonista,ae,m; adversarius ii; adversatrix icis; aemulus i,

Антагонистический  antagonisticus,a,um; infestus; adversus; hostilis;

Антарктический  antarcticus,a,um; - ая область regio antarctica;

Антенна  antenna,ae,f; antemna (radiophonica, televisifica);

Антибиотик  antibioticum,i,n;

Антибиотический  antibioticus,a,um; -ие свойства indoles antibioticae;

Антивоенный antimilitaris;

Антиген  antigenum,i,n;

Антикатолический Catholicorum odiosus; rei Catholicae pernoxius; ecclesiae Catholicae perniciosus; anticatholicus;

Антиквар  antiquarius; rerum antiquarum amator;

Антиклерикальный clericatui adversus, adversator; anticlericalis; sacerdotum osor;

Антилопа dorcas, adis, f; antilope, es (ae), f;

Антиобщественный antisocialis;

Антиоксидант substantia antioxydativa;

Антипатия  antipathia, repugnantia, repugnans et adversa (insociabilis) natura; odium; adversa voluntas; чувствовать а-ю abhorrere ab aliqua re, odisse, fugere, adversari aliquid;

Антиподы  antipodes,um,m; antichthones; qui adversa vobis urgent vestigia;

Антисептик  antisepticum,i,n;

Антисептический  antisepticus,a,um; òантисептические вещества materies antisepticae;

Антитеза antithesis; contrarium;

Антитело anticorpus;

Античный  antiquus,a,um; òантичные авторы auctores antiqui;

Антология florilegium; anthologia;

Антоним  antonymon,i,n; antonymum,i,n;

Антраша  saltus per aёrem;

Антрацит  anthracitum,i,n; òцвета антрацита anthracinus,a,um;

Антропология anthropologia; humanae naturae / formae descriptio / doctrina;

Антропоморфизм anthropomophismus;

Анцестральный  ancestralis,e; òанцестральные признаки characteres ancestrales;

Анчоус  clupea enrasicolus;

Аорист aoristus;

Апатит  apatitum,i,n;

Апатия apathia; lentitudo; torpor;  апатичный lentus; apathicus; deses desidis;

Апеллировать appellare (tribunos a praetore; imperatorem a [ex] sententia); provocare;

Апелляционный  apellatorius; òапелляционный суд appellationis tribunal; òапелляционная бумага libellus appellatorius; апеллянт (челобитчик) provocans,appellans,appellator;

Апелляция  appellatio (superioris judicis); provocatio (ad superiorem judicem); òподать на кого-л. апелляцию appellationem interponere; òпринять апелляцию admittere, recipere; òапелляция была отвергнута appellatio antiquata est, ad irritum cecidit, ad nihil recidit;

Апельсин  malum aurantium sinense;

Апельсиновый  aurantiacus,a,um; mali aurantii sinensis;

Аперитив propoma, -atis, n;

Аплодировать applaudere; plaudere; favere;

Аплодисменты plausus;

Апогей  apogaeum (summa planetae altitudo et maxima a terra distantia);

Апокалипсис  apocalipsis (Joannis), revelatio, rerum occultarum manifestatio;

Апология  apologia (defensio, scriptum serviens defensioni);

Апоплексия  apoplexia; апоплексический apoplecticus;

Апостол  apostolus(legatus a Christo missus); деяния апостольские acta Apostolorum;

Апостроф  apostrophe,es,f (litterae abjectae nota);

Аппарат  apparatus,us,m;

Аппендикс  appendix,icis,m;

Аппетит  appetentia, appetitus, desiderium, cupiditas, cibi appetentia; orexis, is, f; esuries; lнедостаток аппетита appetitus deminutus; cibi satietas,fastidium; languor; lотсутствие аппетита anorexia; lстрашный аппетит edendi rabies; lиметь аппетит cibi cupidum esse; cibum fastidire; lне иметь аппетита cibum fastidire; lс аппетитом jucunde, libenter, suaviter; lс аппетитом приниматься за еду integram famem ad cibum afferre; lвозбуждать аппетит appetentiam cibi facere, praestare, invitare; lвозбуждать аппетит прогулкой ambulando famem obsonare; lотнимать аппетит cibi et potionis aviditatem tollere; lя потерял аппетит cibi satietas \ fastidium cepit; òприятного аппетита! bene comede! bene tibi sapiat!, sit felix convivium!, bene sit universo coetui! 

Аппетитный sapidus;

Апрель  Aprilis,is,m; в конце апреля sub finem Aprilis; первое =я calendae Apriles;

Апрельский  aprilis,e

Апробация  approbatio,onis,f;

Аптека  officina,ae,f; pharmacopolium,ii,n; taberna medica, medicamentaria; apotheca; =арский вес pondus pharmaceuticum;

Аптекарь pharmacopola; medicamentarius;

Аптечный  officinalis,e;

Арабский  arabicus,a,um; а-ие цифры numeri arabici; араб(ы) Arabs (Arabes);

Аравия Arabia;

Арап Aethiops; Maurus;

Арбитр arbiter; criticus; judex;

Арбуз cucurbita citrullus; pepo ,onis, m (Citrullus lanatus);

Арбузовидный  citrulliformis,e;

Аргон argon (Ar);

Аргумент  argumentum,i,n;

Аргументация argumentatio;

Ареал  area,ae,f; area geographica; обособленный а. area isolata; островной а. area insularis;

Арена arena; lusorium;

Аренда redemptio; redemptura; emphyteusis (долговременная, наследственная); lвзять в у conducere; redimere; lотдать в аренду (e)locare; òарендная плата habitatio;

Арендатор conductor; redemptor; colonus; tenens; superficiarius; emphyteuta, emphyteuticarius; lникто не может быть как владельцем, так и арендатором nemo potest esse et dominus et tenens;

Арендовать conducere (habitationem, domum, coenacula, balnea, fundum); in conducto habitare;

Арест custodia; vincula; arrestatio (navium); comprehensio; lбыть, содержаться под арестом in custodia esse; lвзять, посадить под арест ducere in custodiam; apprehendere; lвыпустить их-под ареста e custodia emittere; lдомашний арест custodia cubicularis;

Арестант captivus; incarceratus; comprehensus;

Арестовать apprehendere; comprehendere; prehendere; ducere in custodiam; arrestare; mandare aliquem vinculis; lбыть арестованным и заключённым в тюрьму arrestari et imprisonari; lего арестовали за долги ob solutionem debitorum non factam, quia non respondit nominibus, in custodiam ductus est;

Аристократ nobilis, optimus vir; optimas; patricius; aristocrata; Аристократия optimates, nobilitas; nobiles; aristocratia; res publica ab optimatibus administrata; optimatum potentia; Аристократический aristocraticus;

Арифметика arithmetica;

Ария canticum, aria (it.); sincinium; monodia;

Арка arcus; fornix;

Аркан laqueus (ad equos, captivos capiendos et ducendos); funis; camus; nassa;

Арлекин sannio;

Арка  arcus,us,m;

Аркада janus;

Арктический  arcticus,a,um; а-ая область regio arctica; в арктических тундрах in tundris arcticis;

Арматура  armatura,ae,f;

Армия exercitus; copiae; agmen; acies; militare genus; lкомандование армией exercitus imperium; lни одна армия не одержала столько побед nulla acies tantum vicit; òсодержать 50-тысячную армию quinquaginta milia in armis habere;

Армянин Armenius, армянка mulier (puella) Armenia; армянский Armenius, Armeniacus;

Аромат  aroma,atis,n; odoramenta; odores; òторговец (торговля) ароматами odorarius;(negotiatio odoraria;)

Ароматический, ароматный, ароматичный suaveolens,tis; aromaticus,a,um;

Арония mespilus,f (дерево); mespilum (плод);

Арсенал armamentarium; officina armorum;

Артезианский колодец puteus artesianus;

Артель sodalitas, contubernium; sodales, socii, gregarii, commilitones; артельщик contubernalis; commilito;

Артефакт  artefactum,i,n;

Артикль  articulus,i,m;

Артикул pars; caput; locus; sectio; lex; condicio;

Артикуляция  articulatio,onis,f;

Артиллерист praefectus, dux tormentariorum; tormentarius; артиллерийский ad rem tormentariam pertinens; òартиллерийский парк statio tormentorum; copiae tormentariae; артиллерия tormenta; apparatus tormentorum; res tormentaria; òосадная артиллерия tormenta majora; catapultae; ballistae; òполевая артиллерия tormenta castrensia; òконная артиллерия tormenta, quae ab equitibus administrantur; òполковая артиллерия tormenta regimentaria;

Артист artifex;

Артишок cactus; carduus;

Арфа cithara; lyra; psalterium; harfa; òиграть на арфе citharizare; cithara canere; арфист citharista; psaltes; citharoedus;

Архаизм  archaismus,i,m;

Архаический, архаичный  archaicus,a,um; а-ие признаки characteres archaici;

Архангел archangelus;

Архив  archivum,i,n; grammatophylacium; tabularium,ii,n; tabulinum,i,n; conditorium; архиварий tabularum publicarum custos; praefectus tabularii;

Архиепископ  archiepiscopus;

Архимандрит archimandrita;

Архипелаг  archipelagus,i,n; ò4 вида, обитающие в восточной Индии и на Малайском архипелаге species quattuor, Indiae orientalis et archipelagi Malayani incolae;

Архитектор architectus;

Архитектура  architectura,ae,f; ars architectonica;

Аршин ulna Rossica; òты меряешь на свой аршин ex tuo ingenio judicas;

Арык  riguus,i,m; fossa irrigatoria;

Арьергард acies novissima [extrema]; extremum agmen; extremi;

Асбест  asbestum,i,n;

Асимметричный  asymmetricus,a,um;

Асимметрия  asymmetria,ae,f;

Аспект  aspectus,us,m;

Аспирант, аспирантка  aspirans,antis, m,f;

Ассамблея conventus;

Ассигнация tessera perscriptionis publicae; mensae publicae tessera; syngrapha;

Ассигновать decernere (pecunis ad ludos);

Ассимилировать  asimilo,avi,atum,are;

Ассимиляция  assimilatio,onis,f;

Ассириец Assyrius; Ассирия Assyria;

Ассистент, ассистентка  assistens,entis, m,f;

Ассортимент selectio (mercium);

Ассоциативный  associativus,a,um;

Ассоциация  associatio,onis,f; hetaeria;

Астролог astrologus; =ический astrologicus; =ия astrologia;

Астролябия astrolabium;

Астронавт astronauta, cosmonauta; nauta sideralis m;

Астроном astronomus; astrorum scientiae peritus; studiosus rerum caelestium; астрономический astronomicus; lастрономические наблюдения caelestia studia; астрономия astronomia; astrorum scientia; scientia sideralis; lзаниматься астрономией astronomiam tractare;

Асфальт  asphaltus,i,m; bitumen,inis,n;

Асфальтировать bitumine obducere, bituminare;

Асфальтовый  bitumineus,a,um; по обочинам а-ого шоссе ad margines viae bitumineae;

Асфодель asphodelus; albucus; astula regia;

Атавизм  atavismus,i,m;

Атавистический  atavisticus,a,um;

Атака excursus militum; impetus; assultus;

Атаковать adoriri (navem); temptare (tentare) (urbem; moenia scalis et classe); suggredi (aliquem acie); appugnare;

Атаман summus praefectus Cosacorum; princeps piratarum; archipirata;

Атеист atheus; deum negans; impius; atheista; атеизм atheismus; dei negatio; impietas;

Атлас  atlas,antis,m, volumen tabularum geographicarum; terrarum tabulae; pannus attalicus;

Атласный  bombycinus,a,um; satinatus,a,um; e panno attalico;

Атлет athleta; атлетический athleticus;

Атман atman (ind);

Атмосфера  atmosphaera,ae,f; aёr, aёris,m; tractus caeli;

Атмосферный  atmosphaericus,a,um; а.азот nitrogenium atmosphaerae;

Атолл  atollum,i,n;

Атом atomus (f); corpus individuum; corpusculum;

Атомный atomicus; òатомная бомба bomba atomica (nuclearis); pyrobolus atomicus;

Атрибут  attributum,i,n; proprietas;

Атрофированный  atrophicus,a,um;

Атрофировать abalienare  (abalienata membra);

Атрофия  atrophia,ae,f;

Аттестат  attestatio,onis,f; testimonium,ii,n; confirmatio; affirmatio; Аттестовать testificari;

Аудиенция admissio; aditus; colloquium; дать =ю aliquem admittere, audire; aliquem intromitti (admitti) jubere; alicui aditum dare;

Аудитор auditor; judex castrensis;

Аудитория  auditorium,ii,n; acroasis;

Аукцион auctio; venditio publica; hasta; licitatio; lбыть на (участвовать в) аукционе interesse auctioni; accedere ad hastam; lпродавать с аукциона auctionari; auctionem facere (constituere); sub hasta venire; lзал, где проводится аукцион atrium auctionarium; lкаталог вещей, выставленных на аукцион index rerum auctione vendendarum; tabula; òбыть выставленным на аукцион ad tabulam adesse;

Аукционист praeco auctionarius;

Аул  pagus,i,m;

Аутентичность bonitas; simplicitas; germanitas; genuinitas; auctoritas; authentica ratio; autenticitas;

Аутентичный germanus; sincerus; verus; merus; certus; authenticus; genuinus; auctoritate praeditus;

Афиша titulus; *affictio;

Афоризм  aphorismus,i,m; sententia; breve dictum;

Африка Africa; африканец Afer; Africanus; африканка Afra;

Аффект affectus (mentis; animi);

Ах ah, pro(h), vae, eheu; Ах , такое важное дело с таким небрежением делать! Ah, tantam ne rem tam neglegenter agere! Ах, не злись так! Ah, ne saevi tantopere! Ах , насколько лучше… Ah, quanto satius est…Ах, не проси меня! Ah, ne me obsecra! Ах, когда приходит в голову, сколько мне нужно переменить свои нравы! Ah, ah, cum venit in animum, ut mihi mores mutandi sint! Ах, к сожалению мы так переменились! Tantum, proh, degeneravimus! Ах, если бы только он пришел! Ah, quam vellem adesset! Ах, конечно! Recte sane; sane equidem; scilicet; Ах, нет! Minime vero! Ах, как глуп (этот) человек! O hominis stultitiam!  Ах, какой ты глупый! O stulte! Ах, как это прекрасно! Papae! Quam praeclara ad aspectum res!

Ахеец Achivus; Ахейцы Achaei;

Аэродром  aёrodromus,i,m;

Аэрозоль aёrosolum;

Аэроплан  aёroplanum,i,n;
Аэропорт  аёroportus,us,m;

 

Retro ad paginam principalem (Back to home page)  Next>